1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • 007000165868.pdf
  • pdf
 2. 22.9 MB
  • ORIGINAL
 3. Ερμής : σύγγραμμα περιοδικόν κατά μήνα εκδιδόμενον
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Έτος Γ' - Τεύχος Β', Δεκέμβριος 1880