Η Φιλολογία ήτοι Περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον κατά μήνα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Περιοδικό)
  2. Εφημερίδες και περιοδικά του 19ου αιώνα
  3. gre
  4. Λαμπίσης, Ζαχαρίας Δ.
  5. Σμύρνη [Σμύρνη]: Τυπογραφείο της Φιλολογίας, 1842
  6. Τεύχος
    • Τεύχη αρ. 5 (Ιανουάριος 1842), αρ. 7 (Μάρτιος 1842), αρ. 10 (Ιούνιος 1842)
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές