Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1932
63 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Εργατικό βιβλίο για τι γεογραφία : 3-ος χρόνος διδαςκαλίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Σχολικά βιβλία -- Σοβιετική Ένωση
    2. Γεωγραφία -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)