Εξώφυλλο βιβλίου
JPEG
Grayscale
width: 518 px - height: 822 px
100 kB
72x72 (PixelsPerInch)
7.19444x11.4167