Ελληνικά
Αθήναι: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1906
236 σελ.

Στοιχειώδης άλγεβρα : η μόνη εγκριθείσα εν τοις γενομένοι διαγωνισμοίς προς χρήσιν των γυμνασίων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Άλγεβρα -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)