Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφείο των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1895
213, [1] σελ.
  • Τίτλος ράχης : Ιστορίαι ιεραί και διδασκαλίαι εκ της Νέας Διαθήκης

Αγία Γραφή ή Ιστορίαι ιεραί και διδασκαλίαι εκ της Νέας Διαθήκης : προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Ιστορίαι ιεραί και διδασκαλίαι εκ της Νέας Διαθήκης
    1. Βίβλος -- Κ.Δ. -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)