Αγία Γραφή ή Ιστορίαι ιεραί και διδασκαλίαι εκ της Νέας Διαθήκης : προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Οικονόμος, Π. Π.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπογραφείο των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1895
  6. 213, [1] σελ.
    • Τίτλος ράχης : Ιστορίαι ιεραί και διδασκαλίαι εκ της Νέας Διαθήκης
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές