Τουρκικά
Ισταμπολδά: Δέ Κάςρονουν Πασμαχανεσινδέ, 1826
326 σ.
  • Δινδάρ βέ μαχίρ αδεμλέρ μαριφετί ιλέ, Γιουνανί λισανί πίλμεγιεν Άναδολουδακί Χριςιανλερίν τζανιγιέτ μεμφαατλερί ιτζούν τάπ ολουνμούς δουρ

Ρεσουλλερίν Αμελλερινίν βε Ρισααελερινίν : Γιουνανί λισανινδάν Τουρκ λισανινά Τερτζουμεσί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Δινδάρ βέ μαχίρ αδεμλέρ μαριφετί ιλέ, Γιουνανί λισανί πίλμεγιεν Άναδολουδακί Χριςιανλερίν τζανιγιέτ μεμφαατλερί ιτζούν τάπ ολουνμούς δουρ