Κιτάπη Μουκαττές γιάχοτ Άχτη Ατίκ ιλέ Άχτη Τζετίτ : γιάνι Παλαιά βε Νέα Διαθήκη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Ιστανπολτά]: Α. Χ. Πογιατζιάν Ματπαασηντά ταπ Ολουνμούς Τουρ, 1892
  6. 1127 σ.
    • Αν Ασήλ Μουχαρρέρ Πουλουντουγού Ιπρανί βε Γιουνανί Λισανλαρηντάν πιτ Τερτζεμέ. Ιγγιατέρρατα βε Μεμαλίκι Σαϊρετέ Μουκαττές Κιταπλαρήν Νεσρί Ιτζούν Τεσκίλ Ετιλέν Σιρκετίν Μεσαριφιϊλέ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές