Τουρκικά
Ιστανπολτά: Α. Χ. Πογιατζιάν Ματπαασηντά ταπ Ολουνμούς Τουρ, 1892
1127 σ.
  • Αν Ασήλ Μουχαρρέρ Πουλουντουγού Ιπρανί βε Γιουνανί Λισανλαρηντάν πιτ Τερτζεμέ. Ιγγιατέρρατα βε Μεμαλίκι Σαϊρετέ Μουκαττές Κιταπλαρήν Νεσρί Ιτζούν Τεσκίλ Ετιλέν Σιρκετίν Μεσαριφιϊλέ

Κιτάπη Μουκαττές γιάχοτ Άχτη Ατίκ ιλέ Άχτη Τζετίτ : γιάνι Παλαιά βε Νέα Διαθήκη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Αν Ασήλ Μουχαρρέρ Πουλουντουγού Ιπρανί βε Γιουνανί Λισανλαρηντάν πιτ Τερτζεμέ. Ιγγιατέρρατα βε Μεμαλίκι Σαϊρετέ Μουκαττές Κιταπλαρήν Νεσρί Ιτζούν Τεσκίλ Ετιλέν Σιρκετίν Μεσαριφιϊλέ
    1. Προτεσταντισμός