Τουρκικά
Ισταμπολτά: Τζερτζελίν Πασμαχανεσιντέ ταπ Ολουνμούς, 1855
288 σ.
  • Ιπρανίτζετεν τερτζουμέ ολούπ;[Έγινε μετάφραση από τα Εβραϊκά]

Ψαλτήριον : γιάνι Ζεπούρι Δαβίδ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ιπρανίτζετεν τερτζουμέ ολούπ;[Έγινε μετάφραση από τα Εβραϊκά]
    1. Ψαλτήρια