Τουρκικά
Σταμπολτά: Μινασιάν Αρτινίν Πασμαχανεσιντέ ταπ Ολουντού, 1869
926, 303 σ.
  • Ασήλ Ιπράνι βε Γιουνανιτζετέν Ατζήκ Τουρκτζεγέ Τερτζουμέ Ολουνούπ

Κιταπή Σερίφ : Γιάνι Αχτήλ Ατίκ βε Αχτήλ Τζετίτ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ασήλ Ιπράνι βε Γιουνανιτζετέν Ατζήκ Τουρκτζεγέ Τερτζουμέ Ολουνούπ
    1. Προτεσταντισμός