Γραμματική της Οθωμανικής γλώσσης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χλωρός, Ι.
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινούπολει]: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1894
  6. 276 σ.
    • Αδεία του Υπουργείου της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως υπό χρονολογίαν 25 Νοεμβρίου 1309 (1893) και εγκρίσει της Πατριαρχ. Κεντρ. Εκπαιδευτικής Επιτροπής
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές