Τουρκικά
Ολάν Πασμαχανετέ: Ασιτανετέ Πατριχανετέ, 1817
380 σ.
  • Βέ Ανατολλού Χριστιανλαρίν μεμΦαατλαρί ιτζούν. Κατασετλού Κύριλλος Πατρήκ Εφέντιμιζην Εμπρίϊλέ Πατριαχανεγιέ πασμαγιά βεριλτή. Καϊρετή Κάϊσερη Μοναστηρινήν Ηγούμενοσου Παϊσιοσταν Βέ μεσαριφή Εντιρληκλή Τουλπεντζή γιάνιτεν. Βέ μερχούμ χατζή Πότος Αγατάν

Μεχρούμ Νικηφόρος Θεοτόκηνην : Κυριακοδρομιονλαριντάν Πιριντζή τόμος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Βέ Ανατολλού Χριστιανλαρίν μεμΦαατλαρί ιτζούν. Κατασετλού Κύριλλος Πατρήκ Εφέντιμιζην Εμπρίϊλέ Πατριαχανεγιέ πασμαγιά βεριλτή. Καϊρετή Κάϊσερη Μοναστηρινήν Ηγούμενοσου Παϊσιοσταν Βέ μεσαριφή Εντιρληκλή Τουλπεντζή γιάνιτεν. Βέ μερχούμ χατζή Πότος Αγατάν
    1. Θεοτόκης, Νικηφόρος, (1731-1800) -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις