Μεχρούμ Νικηφόρος Θεοτόκηνην : Κυριακοδρομιονλαριντάν Πιριντζή τόμος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Θεόκτιστος
  5. Κωνσταντινούπολη [Ολάν Πασμαχανετέ]: Ασιτανετέ Πατριχανετέ, 1817
  6. 380 σ.
    • Βέ Ανατολλού Χριστιανλαρίν μεμΦαατλαρί ιτζούν. Κατασετλού Κύριλλος Πατρήκ Εφέντιμιζην Εμπρίϊλέ Πατριαχανεγιέ πασμαγιά βεριλτή. Καϊρετή Κάϊσερη Μοναστηρινήν Ηγούμενοσου Παϊσιοσταν Βέ μεσαριφή Εντιρληκλή Τουλπεντζή γιάνιτεν. Βέ μερχούμ χατζή Πότος Αγατάν
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές