Τουρκικά
Ιστάνπολτα: Α. Μινασιάν Πασμαχανεσιντέ ταπ Ολουνμούς, 1866
299 σ.
  • Ιπρανίτζετεν τερτζουμέ ολούπ

Ψαλτήριον : γιάνι Ζεπούρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ιπρανίτζετεν τερτζουμέ ολούπ
    1. Προτεσταντισμός