Κιτάπη Σερίφ Παλαιά Διαθήκη : γιάνι Εσκί Βασιγέτ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Αθήνα [Αθήνατα]: Γεώργη Πολυμέρηνιν Πασμασηντά ταπ ολουνμούς τουρ, 1838
  6. 1032, 6 σ.
    • Κι Τεβράτη Σερίφ τε Τενιλίρ, ατζήκ Τούρκτζε λισανά
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές