Τουρκικά
Αθήνατα: Γεώργη Πολυμέρηνιν Πασμασηντά ταπ ολουνμούς τουρ, 1838
1032, 6 σ.
  • Κι Τεβράτη Σερίφ τε Τενιλίρ, ατζήκ Τούρκτζε λισανά

Κιτάπη Σερίφ Παλαιά Διαθήκη : γιάνι Εσκί Βασιγέτ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Κι Τεβράτη Σερίφ τε Τενιλίρ, ατζήκ Τούρκτζε λισανά