Απόστολος : γιάνι Ρεσουλλερίν Αμέλλερι βε Δζιχάνε Ιρσάλ ετδικδερί ρισαλελερίν μεδζμουασή αλούπ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Ιστάνπολδα]: Κουλεβί Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ταπχανεσινδέ, 1859
  6. 216, 56 σ.
    • Αζίζ Μεγάλη Εκκλησία Ουσουλίνδζε, σενενίν πε χερ κιουνινδέ Εκκλησιαλαρδά οκουνμασή δζαγίζ ολάν Αποστολοσούν σουρετί τερδζιμεσίδιρ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές