Τουρκικά
9999
232 σ.
  • Το βιβλίο δεν έχει σελίδα τίτλου και είναι κολοβό

[Φετχί Κωνσταντινιέ] : [1453]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Το βιβλίο δεν έχει σελίδα τίτλου και είναι κολοβό
    1. Κωνσταντινούπολη, Άλωσή της, 1453