Εγχειρίδιον του Ορθόδοξου Χριστιανού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Νεόκοσμος, Κωνσταντίνος
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινούπολει]: Τυπογραφείον Α. Μαξούρη και Β. Φιλιππίδου, 1888
  6. 420 σ.
    • Αδεία του Αυτοκρατορικού Υπουργείου της Δημ. Εκπαιδεύσεως
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές