Λεξικόν τουρκο-ελληνικόν : συνταχθέν επί τη βάσει των τελειοτέρων τουρκικών λεξικών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. gre
  4. Μαλιάκας, Αβραάμ | Ρεφή, Χαφούζ
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Τυπογραφείον Βουτυρά, 1876
  6. ιε', 936 σ.
    • Περιέχον τας εν τη τουρκική γλώσση αραβοπερσικάς λέξεις μετά των ριζών των αραβικών, κανόνας γραμματικούς και συντακτικούς, ιδιωτισμούς, πλείστας παροιμίας και φράσεις, χωρία επισήμων συγγραφέων, την προφοράν των α. π. τ. λέξεων παριστανομένην δια χαρακτήρων ελληνικών, κτλ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές