Τουρκικά
Βενετικτέ: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1810
[10], 280 σ.
  • Τζέμι Χριστιαμλιγτή Κιφαετλιγί ιτζήν, Αγιανλαρίν Ιζνίγιλον, Βινετικτέ Πασμαϊά Βεριλτεί

Ψαλτήριον Δαβίδ Πατισσάχ βε Παγαμπερίν τεσπιχατλάριλαν περαπέρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τζέμι Χριστιαμλιγτή Κιφαετλιγί ιτζήν, Αγιανλαρίν Ιζνίγιλον, Βινετικτέ Πασμαϊά Βεριλτεί
    1. Ψαλτήρια