[Ιερουσαλημίν ζιγιαρετναμεσί βε Βελιδετουλααχήν Γιασλαρή βε Χαζρέτι Αβρααμίν Κουρπανί βε μπενί ατεμέ ιτζάτ ετενίν ιλχί πεγιτλερί πεγιανιντετίρ]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [[Ισταμπολδά]], 1873
  6. 60 σ.
    • Ιντζέ σουλού ζουμπούλ ογλού Νικόλα μαχτούμι μοναχός χατζί Ιωάννη μεσαριφίηλε τάπ ολουνδού
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές