Ζινδζίδερε καργεσινδέ πουλουνάν Ιωάννης Πρόδρομος Μοναστηρ γιάχοδ Μονή Φλαβιανών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Κάλφογλου, Ιωάννης Η.
  5. Κωνσταντινούπολη [Δερί Σααδετδέ]: Αλέξανδρος Νομισματίδης Ματπαασηνδά;Αδελφοί Μισαηλίδαι Ματπαασηνδά ταπ Ολουνμησδήρ, 1898
  6. 5 τ.
    • Ο 2ος τόμος είναι τυπωμένος από το τυπογραφείο Α. Νομισματίδη και οι τόμοι 3 και 4 από το τυπογραφείο των Αδελφών Μισαηλίδη. Συνεχόμενη αρίθμηση
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές