Τουρκικά
Δερί Σααδετδέ: Αλέξανδρος Νομισματίδης Ματπαασηνδά;Αδελφοί Μισαηλίδαι Ματπαασηνδά ταπ Ολουνμησδήρ, 1898
5 τ.
  • Ο 2ος τόμος είναι τυπωμένος από το τυπογραφείο Α. Νομισματίδη και οι τόμοι 3 και 4 από το τυπογραφείο των Αδελφών Μισαηλίδη. Συνεχόμενη αρίθμηση

Ζινδζίδερε καργεσινδέ πουλουνάν Ιωάννης Πρόδρομος Μοναστηρ γιάχοδ Μονή Φλαβιανών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ο 2ος τόμος είναι τυπωμένος από το τυπογραφείο Α. Νομισματίδη και οι τόμοι 3 και 4 από το τυπογραφείο των Αδελφών Μισαηλίδη. Συνεχόμενη αρίθμηση
    1. Μονή Φλαβιανών (Ζιτζιδερέ, Καππαδοκία)