Ιπαδετναμέ : γιάνι κιουνδούζ βε κεδζέ οκουνάν δοαλάρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. Τουρκικά
  4. Κιοσέογλου, Π. Σ.
  5. Κωνσταντινούπολη [Δερί Σααδέτ]: [Αλέξανδρος Νομισματίδης], 1894
  6. 352 σ. : εικ. ; 16 εκ.
    • Που δεφά Μουντερετδατή πεκ τζοκ Δοαλάρ βε Ακολουθίαλαρ ιλέ τεζγίδ ολουναράκ, φεβκ-ελ-αδέ ταπ ολουνμούσδουρ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές