Τουρκικά
Δερί Σααδέτ: [Αλέξανδρος Νομισματίδης], 1894
352 σ. : εικ. ; 16 εκ.
  • Που δεφά Μουντερετδατή πεκ τζοκ Δοαλάρ βε Ακολουθίαλαρ ιλέ τεζγίδ ολουναράκ, φεβκ-ελ-αδέ ταπ ολουνμούσδουρ

Ιπαδετναμέ : γιάνι κιουνδούζ βε κεδζέ οκουνάν δοαλάρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Που δεφά Μουντερετδατή πεκ τζοκ Δοαλάρ βε Ακολουθίαλαρ ιλέ τεζγίδ ολουναράκ, φεβκ-ελ-αδέ ταπ ολουνμούσδουρ
    1. Προσευχές
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία