Τουρκικά
Βενετικτέ: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1806
ιβ', 314 σ.
  • Βέ Σίμτι κίνε ικιντζήκερέτ, Άγιον Όρος λου Αμπαλή Ζαχαρίανήν ημτάτ Κουβετίϊλεν Πασμαγιά Βεριλτεί βέ χέρκιμ οχούρσα ούτζ τεφά ο Θεός Συγχωρήσει ντεγέ. Μιλλετιμιζέ, Μουχαπετλερί ιτζίν, βέ Ανατόλ ετραφινά ισσήκ, σσαύκ ολμάκ ιτζίν βέ Ρουχανί Νούρ γιαϊλμάκ ιτζοίν

Παχάρι Χεγιάτ : γιάνια, Αζίζ Σσεχίτ ολάν, Μάρτυρος Λαρίν Νακλιετή;Άγιος Ευστάθιος, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Δημήτριος, βέ Γεώργιος σουν Νακλιετλερί, βέ Σουλτάν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Βέ Σίμτι κίνε ικιντζήκερέτ, Άγιον Όρος λου Αμπαλή Ζαχαρίανήν ημτάτ Κουβετίϊλεν Πασμαγιά Βεριλτεί βέ χέρκιμ οχούρσα ούτζ τεφά ο Θεός Συγχωρήσει ντεγέ. Μιλλετιμιζέ, Μουχαπετλερί ιτζίν, βέ Ανατόλ ετραφινά ισσήκ, σσαύκ ολμάκ ιτζίν βέ Ρουχανί Νούρ γιαϊλμάκ ιτζοίν
    1. Άγιοι -- Βιογραφία