Παχάρι Χεγιάτ : γιάνια, Αζίζ Σσεχίτ ολάν, Μάρτυρος Λαρίν Νακλιετή;Άγιος Ευστάθιος, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Δημήτριος, βέ Γεώργιος σουν Νακλιετλερί, βέ Σουλτάν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Σεραφείμ ο εκ Πισσιδίας, Μητροπολίτης Αγκύρας
  5. Βενετία [Βενετικτέ]: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1806
  6. ιβ', 314 σ.
    • Βέ Σίμτι κίνε ικιντζήκερέτ, Άγιον Όρος λου Αμπαλή Ζαχαρίανήν ημτάτ Κουβετίϊλεν Πασμαγιά Βεριλτεί βέ χέρκιμ οχούρσα ούτζ τεφά ο Θεός Συγχωρήσει ντεγέ. Μιλλετιμιζέ, Μουχαπετλερί ιτζίν, βέ Ανατόλ ετραφινά ισσήκ, σσαύκ ολμάκ ιτζίν βέ Ρουχανί Νούρ γιαϊλμάκ ιτζοίν
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές