Νακλιέτ, βε Πεαντήρ Αζηματλού Πετεριμής Κλήμεντος Έγκιουρου Μητροπολουτού, Μάρτυρος, βέ Σσεήτ Αζηζούμ Ομουρουντέ τζεκτηγή τζεφαλάρ, Μάρτυροσλουγουνούν Ριγαβέτ ολμαληγή. Βέ ταχί Αζήζ Αγαθάγγελος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Σεραφείμ ο εκ Πισσιδίας, Μητροπολίτης Αγκύρας
  5. Βενετία [Βενετηκτέ]: Πόρτωλι Αντωνιοσζούν Πασμαχανεσινέ, 1776
  6. 151 σ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές