Τουρκικά
Βενετηκτέ: Πόρτωλι Αντωνιοσζούν Πασμαχανεσινέ, 1776
151 σ.

Νακλιέτ, βε Πεαντήρ Αζηματλού Πετεριμής Κλήμεντος Έγκιουρου Μητροπολουτού, Μάρτυρος, βέ Σσεήτ Αζηζούμ Ομουρουντέ τζεκτηγή τζεφαλάρ, Μάρτυροσλουγουνούν Ριγαβέτ ολμαληγή. Βέ ταχί Αζήζ Αγαθάγγελος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Άγιοι -- Βιογραφία
    2. Κλήμης, Επίσκοπος Αγκύρας, Άγιος, (θ. 312;)