Αλβανικά
Κωνσταντινούπολη: [Τυπογραφείο Α. Χ. Μπογιατζιάν], 1886
100 σ.
  • Αλβανικό κείμενο γραμμένο με ελληνικό αλφάβητο

Το Κατά Λουκάν Άγιον Ευαγγέλιον : παραφρασθέν εκ του αρχέτυπου Ελληνικού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Αλβανικό κείμενο γραμμένο με ελληνικό αλφάβητο
    1. Προτεσταντισμός