Τουρκικά
Ιστανπολδά: Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ταπ Χανεσινδέ, 1866
352 σ.

Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον, γιάνι Ινδζίλι Σερίφ :Ιωάννης βέ Ματθαίος Καβλίνδζε Ευαγγέλιον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο