Αμελί βε Ναζαρί Μουκεμμέλ Δεφτέρ Ουσουλί : Τιδζαρέτλε Μεσγούλ ολάν χερ Σαχσά Μαχσουσδήρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Κεχαγιόπουλος, Νικόλαος Χ. (Αραβανλής)
  5. Κωνσταντινούπολη [Δερί Σααδέτ]: Αλέξανδρος Νομισματίδης Ματπαασηνδά, 1901
  6. 124 σ.
    • Το τεκμήριο περιέχει κατάλογο συνδρομητών
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές