Τουρκικά
Δερί Σααδέτ: Αλέξανδρος Νομισματίδης Ματπαασηνδά, 1901
124 σ.
  • Το τεκμήριο περιέχει κατάλογο συνδρομητών

Αμελί βε Ναζαρί Μουκεμμέλ Δεφτέρ Ουσουλί : Τιδζαρέτλε Μεσγούλ ολάν χερ Σαχσά Μαχσουσδήρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Το τεκμήριο περιέχει κατάλογο συνδρομητών
    1. Εμπόριο -- Δίκαιο και νομοθεσία