Χατζέτ Νάμε Κιταπή Σουλτάν Βαλιτουλάχ Παναγία Μεβλουτουλλαχήν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Σεραφείμ ο εκ Πισσιδίας, Μητροπολίτης Αγκύρας
  5. Βένετο [Αγιανλαρίν Ιζνίγιλεν Βενετικτέ Πασιλτί]: Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνον, 1802
  6. 214 σ.
    • Νιαζιμέτ Παράκλησιλερι, βέ γιρμιτόρτ σελαμλαμασί, βέ Αμαρτωλών Σωτηρίατα μπεάν ολάν χεκμετναμελερί, βέ Εξάψαλμος, βέ Απόδειπνον, βέ ταχί ικτιζαλί σεγλέρ μπούρατα μεβτζούττουρ, ονλάρκι χέρ Χριςιανά λαζίμτιρ σαπάχ αξάμ οχουγιά
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές