Τουρκικά
Αγιανλαρίν Ιζνίγιλεν Βενετικτέ Πασιλτί: Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνον, 1802
214 σ.
  • Νιαζιμέτ Παράκλησιλερι, βέ γιρμιτόρτ σελαμλαμασί, βέ Αμαρτωλών Σωτηρίατα μπεάν ολάν χεκμετναμελερί, βέ Εξάψαλμος, βέ Απόδειπνον, βέ ταχί ικτιζαλί σεγλέρ μπούρατα μεβτζούττουρ, ονλάρκι χέρ Χριςιανά λαζίμτιρ σαπάχ αξάμ οχουγιά

Χατζέτ Νάμε Κιταπή Σουλτάν Βαλιτουλάχ Παναγία Μεβλουτουλλαχήν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Νιαζιμέτ Παράκλησιλερι, βέ γιρμιτόρτ σελαμλαμασί, βέ Αμαρτωλών Σωτηρίατα μπεάν ολάν χεκμετναμελερί, βέ Εξάψαλμος, βέ Απόδειπνον, βέ ταχί ικτιζαλί σεγλέρ μπούρατα μεβτζούττουρ, ονλάρκι χέρ Χριςιανά λαζίμτιρ σαπάχ αξάμ οχουγιά
    1. Προσκυνητάρια
    2. Μαρία, Θεοτόκος