Τουρκικά
Ισταμπολδά: Δέ Κάστρονουν Πασμαχανεσινδέ, 1826
301 σ.
  • Άχδι τζεδιδινίν γιουνάνι λισανινδάν τουρκ λισανινά τερτζουμεσί Δινδάρ βε μαχίρ αδεμλέρ μαριφετί ιλέ, Γιουνανί λισανί πίλμεγιεν Άναδολουδακί Χριςιανλερίν τζανιγιέτ μεμφαατλερί ιτζούν ταπ ολυνμούς δουρ

Ράππι ϊισά ελ Μεσιχίν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Άχδι τζεδιδινίν γιουνάνι λισανινδάν τουρκ λισανινά τερτζουμεσί Δινδάρ βε μαχίρ αδεμλέρ μαριφετί ιλέ, Γιουνανί λισανί πίλμεγιεν Άναδολουδακί Χριςιανλερίν τζανιγιέτ μεμφαατλερί ιτζούν ταπ ολυνμούς δουρ