Ράππι ϊισά ελ Μεσιχίν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Ισταμπολδά]: Δέ Κάστρονουν Πασμαχανεσινδέ, 1826
  6. 301 σ.
    • Άχδι τζεδιδινίν γιουνάνι λισανινδάν τουρκ λισανινά τερτζουμεσί Δινδάρ βε μαχίρ αδεμλέρ μαριφετί ιλέ, Γιουνανί λισανί πίλμεγιεν Άναδολουδακί Χριςιανλερίν τζανιγιέτ μεμφαατλερί ιτζούν ταπ ολυνμούς δουρ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές