Τουρκικά
Βενετικτέ: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1782
[24], 63 σ.
  • Χεκμετλού Βαλιτουλλάχ εικόνα τασφηρούν, Χαγιρλή Πηνγαρούν Χεκμετναμέ Ταριχή Πεανηντάτηρ. Βέ που Τασφήρι Χεκμετναμέ, Πασμαγιά βεριλτεικι, τζούμλε Χριστιανλαρά χεταγέ βεριλμέκ ουζερέ, Μοναστήρ παραφιωτάν. Μοναστηριών Ηγούμενος σου ολατζάκ. Κυπρίζλη, Μελέτιος Ιερομόναχος, Κίμσενιν, τεκαγιούτ ετμεσίγιλεν

Αζήμ Πατησσάχ Μοναστήρ Κύκκονουν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Χεκμετλού Βαλιτουλλάχ εικόνα τασφηρούν, Χαγιρλή Πηνγαρούν Χεκμετναμέ Ταριχή Πεανηντάτηρ. Βέ που Τασφήρι Χεκμετναμέ, Πασμαγιά βεριλτεικι, τζούμλε Χριστιανλαρά χεταγέ βεριλμέκ ουζερέ, Μοναστήρ παραφιωτάν. Μοναστηριών Ηγούμενος σου ολατζάκ. Κυπρίζλη, Μελέτιος Ιερομόναχος, Κίμσενιν, τεκαγιούτ ετμεσίγιλεν
    1. Μοναστήρια -- Κύπρος
    2. Μονή Κύκκου -- Ιστορία