Αζήμ Πατησσάχ Μοναστήρ Κύκκονουν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Σεραφείμ ο εκ Πισσιδίας, Μητροπολίτης Αγκύρας
  5. Βενετία [Βενετικτέ]: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1782
  6. [24], 63 σ.
    • Χεκμετλού Βαλιτουλλάχ εικόνα τασφηρούν, Χαγιρλή Πηνγαρούν Χεκμετναμέ Ταριχή Πεανηντάτηρ. Βέ που Τασφήρι Χεκμετναμέ, Πασμαγιά βεριλτεικι, τζούμλε Χριστιανλαρά χεταγέ βεριλμέκ ουζερέ, Μοναστήρ παραφιωτάν. Μοναστηριών Ηγούμενος σου ολατζάκ. Κυπρίζλη, Μελέτιος Ιερομόναχος, Κίμσενιν, τεκαγιούτ ετμεσίγιλεν
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές