Ελληνικά
[Βενετία]: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1785
24, 96 σ.

Εξομολογητάριον : τοπέ ιστιγφαρήν, αζήμ σιρρή ητζούν γαγέτ μεναφή βε ικτιζαλίτηρ, τουρούς βέ τεκμίλ Εξομολογής ολμαγά μουράτ ετενλερήν Φικρινή τεφτής ετμέκ ιτζούν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Εξομολόγηση -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία