Ταμασάϊ Δουνγιά βε δζεφακιάρ-ου δζεφακές

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Ιστανπολδά]: Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ματπαασηνδά, 1871
  6. 4 τ.
    • Πρώτος και δεύτερος τόμος δεμένοι μαζί, τρίτος και τέταρτος τόμος δεμένοι μαζί
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές