Τουρκικά
Ιστανπολδά: Ευαγγελινός Μισαηλίδης Ματπαασηνδά, 1871
4 τ.
  • Πρώτος και δεύτερος τόμος δεμένοι μαζί, τρίτος και τέταρτος τόμος δεμένοι μαζί

Ταμασάϊ Δουνγιά βε δζεφακιάρ-ου δζεφακές

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Πρώτος και δεύτερος τόμος δεμένοι μαζί, τρίτος και τέταρτος τόμος δεμένοι μαζί