Τουρκικά
[Κωνσταντινούπολη]: Τυπ. Χ. Ματέωσιαν, 1910
32 σ.
  • Ισπού κιτάπ Σιλινίν αζοτιέτ ουδ αμιλλερινίν Τούρκια, Γιονάνισταν, Πουλκάρισταν βε Σηρπιστάν ατζενταληγηνήν Ιστανπολδακί ιδαρεχανεσί ταραφηνδάν μεδζάνεν βεριλίρ

Τούρκιάδα ζηραατήν τερακκησή : κιμιεβί κιοπρελέρ;νέ καδάρ νέ βακήτ νάσηλ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ισπού κιτάπ Σιλινίν αζοτιέτ ουδ αμιλλερινίν Τούρκια, Γιονάνισταν, Πουλκάρισταν βε Σηρπιστάν ατζενταληγηνήν Ιστανπολδακί ιδαρεχανεσί ταραφηνδάν μεδζάνεν βεριλίρ
    1. Λιπάσματα
    2. Γεωργία -- Τουρκία