Τουρκικά
Ασιτανετέ: Ιγνατιάδηςλερήν Πασμαχανεσιντέ, 1835
84 σ.
  • Σίμτι Πασμαγιά βεριλτί Παµισιος Ερκελετλού χακίρ πεν ταραφιντάν σεβκιλί Ανατολλουλάρ ευλατλαριμίζτζάν φαγιταλιγί ιτζίν, κένε ανλερίν γιαρτι μίγιλα

Τζαν Χελασλιγί μπαχτζεσή ταριφιέ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σίμτι Πασμαγιά βεριλτί Παµισιος Ερκελετλού χακίρ πεν ταραφιντάν σεβκιλί Ανατολλουλάρ ευλατλαριμίζτζάν φαγιταλιγί ιτζίν, κένε ανλερίν γιαρτι μίγιλα
    1. Ψυχή -- Ηθικές και θρησκευτικές απόψεις