Τουρκικά
Ιστανπολτά: Α. Χ. Πογιατζιάν Ματπαασηντά ταπ Ολουνμούς τούρ, 1905
1224, 356 σ.
  • Αν Ασήλ Μουχαρρέρ Πουλουντουγού Ιπρανί βε Κιλτανί βε Γιουνανί Λισανλαρηντάν πιτ Τερτζεμέ. Ιγγιλτέρρατα βε Μεμαλίκι Σαϊρετέ Μουκαττές Κιταπλαρήν Νέσρι Ιτζούν Τέσκιλ Ετιλέν Σιρκετίν Μεσαριφιϊλε

Κιταπή Μουκαττές γιαχότ Αχτή Ατίκ ιλέ Αχτή Τσετίτ : γιανί Παλαιά βε Νέα Διαθήκη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Αν Ασήλ Μουχαρρέρ Πουλουντουγού Ιπρανί βε Κιλτανί βε Γιουνανί Λισανλαρηντάν πιτ Τερτζεμέ. Ιγγιλτέρρατα βε Μεμαλίκι Σαϊρετέ Μουκαττές Κιταπλαρήν Νέσρι Ιτζούν Τέσκιλ Ετιλέν Σιρκετίν Μεσαριφιϊλε
    1. Προτεσταντισμός