Κιταπή Μουκαττές γιαχότ Αχτή Ατίκ ιλέ Αχτή Τσετίτ : γιανί Παλαιά βε Νέα Διαθήκη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Ιστανπολτά]: Α. Χ. Πογιατζιάν Ματπαασηντά ταπ Ολουνμούς τούρ, 1905
  6. 1224, 356 σ.
    • Αν Ασήλ Μουχαρρέρ Πουλουντουγού Ιπρανί βε Κιλτανί βε Γιουνανί Λισανλαρηντάν πιτ Τερτζεμέ. Ιγγιλτέρρατα βε Μεμαλίκι Σαϊρετέ Μουκαττές Κιταπλαρήν Νέσρι Ιτζούν Τέσκιλ Ετιλέν Σιρκετίν Μεσαριφιϊλε
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές