Τουρκικά
Ιστανπολτά: Α. Χ. Πογιατζιάν Ματπαασηντά ταπ Ολουνμούς τούρ, 1905
726 σ.
  • Λισάν η Ασλί ϊ Γιουνανιτέν πιτ τερζεμέ

Άχτη Τζετίτ : γιάνι Νέα Διαθήκη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Λισάν η Ασλί ϊ Γιουνανιτέν πιτ τερζεμέ
    1. Προτεσταντισμός