Τουρκικά
Ιστανπόλ: Ματπαάι Κ. Παγδαδλιάν, 1891
656 σ.
  • Αμερικάν Μισιονερλερινίν Μεσαριφί ιλέ τεελίφ βε νεσρ ολουνμής τηρ

Ταριχίτιν βε Κιλισέϊ Μεσιχί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Αμερικάν Μισιονερλερινίν Μεσαριφί ιλέ τεελίφ βε νεσρ ολουνμής τηρ
    1. Χριστιανισμός -- Ιστορία
    2. Προτεσταντισμός