Τουρκικά
Ιστανπόλ: ματπαάι Κ. Παγδαδλιάν, 1891
199 σ.
  • Επιμέλεια και εκτύπωση από την Αμερικανική εταιρεία των Ιεραποστόλων (Προτεστάντες)

Κυριακή Μεκτεπί : τερσλερί 1892 σενεσί Κυριακηλερί ιτζούν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Επιμέλεια και εκτύπωση από την Αμερικανική εταιρεία των Ιεραποστόλων (Προτεστάντες)
    1. Προτεσταντισμός