Ταλίμι κηραάτη Οσμανιγέ : γιουνάνι χουρουφατή ιλέ γιαζηλδηγή ουζρέ μεκτεπλερδέ ιστιμάλ ιτζούν χάσσετεν τερτίπ ολουνάπ τεελιφάτ : κήσμη σανί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Ιστανπολδά]: Ματπαάϊ Αραμιάν, 1876
  6. 208 σ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές