Τουρκικά
Ιστανπολδά: Ματπαάϊ Αραμιάν, 1876
208 σ.

Ταλίμι κηραάτη Οσμανιγέ : γιουνάνι χουρουφατή ιλέ γιαζηλδηγή ουζρέ μεκτεπλερδέ ιστιμάλ ιτζούν χάσσετεν τερτίπ ολουνάπ τεελιφάτ : κήσμη σανί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Τουρκική γλώσσα -- Σπουδή και διδασκαλία