Προσευχητάριον : γιάνι Ιπαδετνάμε

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Ισταμπολδά]: Ευαγγελινός Μισαηλίδης τάππ χανεσινδέ, 1862
  6. 261 σ.
    • Χέρ πίρ Ορθόδοξος Χριστιανά κάνγη βακητλαρδά βέ νε βέτζχιλε ιπαδέτ ιτμεκ φάρζ ιδουγινί ταρίφ ιδέρ. Βέ πού δεφά Καµισεριενιν Ινδζέσου καριεσινδέν Σουνπούλ ογλού Πόλιτζαδζη Νικόλα μαχδουμί Μοναχός Ιωάννη μεσαρριφί ιλέ ταππ ου τεμσίλ ολμήσδηρ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές