Τουρκικά
Ισταμπολδά: Ευαγγελινός Μισαηλίδης τάππ χανεσινδέ, 1862
261 σ.
 • Χέρ πίρ Ορθόδοξος Χριστιανά κάνγη βακητλαρδά βέ νε βέτζχιλε ιπαδέτ ιτμεκ φάρζ ιδουγινί ταρίφ ιδέρ. Βέ πού δεφά Καµισεριενιν Ινδζέσου καριεσινδέν Σουνπούλ ογλού Πόλιτζαδζη Νικόλα μαχδουμί Μοναχός Ιωάννη μεσαρριφί ιλέ ταππ ου τεμσίλ ολμήσδηρ

Προσευχητάριον : γιάνι Ιπαδετνάμε

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Χέρ πίρ Ορθόδοξος Χριστιανά κάνγη βακητλαρδά βέ νε βέτζχιλε ιπαδέτ ιτμεκ φάρζ ιδουγινί ταρίφ ιδέρ. Βέ πού δεφά Καµισεριενιν Ινδζέσου καριεσινδέν Σουνπούλ ογλού Πόλιτζαδζη Νικόλα μαχδουμί Μοναχός Ιωάννη μεσαρριφί ιλέ ταππ ου τεμσίλ ολμήσδηρ
  1. Θρησκεία
  2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία και τυπικό
  3. Προσευχές
  4. Ακολουθίες