Χατζέτ Νάμε Κιταπή Σουλτάν Βαλιτουλάχ Παναγία Μεβλουτουλλαχήν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Σεραφείμ ο εκ Πισσιδίας, Μητροπολίτης Αγκύρας
  5. Κωνσταντινούπολη [Αγιανλαρίν Ιζνίγιλεν Βενετικτέ Πασιλτί]: Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνον, 1809
  6. 214 σ.
    • Νιαζιμέτ Παράκλησιλερι, βέ γιρμετόρτ σελαμλαμασί, βέ Αμαρτωλών Σωτηρίατα μπεάν ολάν χεκμετναμελερί, βέ Εξάψαλμος, βέ Απόδειπνον, βέ ταχί ικτιζαλί σεγλέρ μπούραπα μεβτζούττουρ, ονλάρκι χέρ Χριστιανά λαζίμτιρ σαπάχ αξάμ οχούγια;[Περιέχει παρακλήσεις, 24 ευχές υπέρ υγείας, αι Βουλαί του Κυρίου που αναφέρονται στο (βιβλίο) Αμαρτωλών Σωτηρία, ο Εξάψαλμος, το Απόδειπνον και άλλες χρήσιμες προσευχές που πρέπει να διαβάζουν όλοι οι Χριστιανοί πρωί βράδυ];Τα αντίτυπα 2 και 3 με ταξιθετικούς ΚΡΜ 435 και ΚΡΜ 436 είναι ακέφαλα
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές