Τουρκικά
Αγιανλαρίν Ιζνίγιλεν Βενετικτέ Πασιλτί: Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνον, 1809
214 σ.
  • Νιαζιμέτ Παράκλησιλερι, βέ γιρμετόρτ σελαμλαμασί, βέ Αμαρτωλών Σωτηρίατα μπεάν ολάν χεκμετναμελερί, βέ Εξάψαλμος, βέ Απόδειπνον, βέ ταχί ικτιζαλί σεγλέρ μπούραπα μεβτζούττουρ, ονλάρκι χέρ Χριστιανά λαζίμτιρ σαπάχ αξάμ οχούγια;[Περιέχει παρακλήσεις, 24 ευχές υπέρ υγείας, αι Βουλαί του Κυρίου που αναφέρονται στο (βιβλίο) Αμαρτωλών Σωτηρία, ο Εξάψαλμος, το Απόδειπνον και άλλες χρήσιμες προσευχές που πρέπει να διαβάζουν όλοι οι Χριστιανοί πρωί βράδυ];Τα αντίτυπα 2 και 3 με ταξιθετικούς ΚΡΜ 435 και ΚΡΜ 436 είναι ακέφαλα

Χατζέτ Νάμε Κιταπή Σουλτάν Βαλιτουλάχ Παναγία Μεβλουτουλλαχήν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Νιαζιμέτ Παράκλησιλερι, βέ γιρμετόρτ σελαμλαμασί, βέ Αμαρτωλών Σωτηρίατα μπεάν ολάν χεκμετναμελερί, βέ Εξάψαλμος, βέ Απόδειπνον, βέ ταχί ικτιζαλί σεγλέρ μπούραπα μεβτζούττουρ, ονλάρκι χέρ Χριστιανά λαζίμτιρ σαπάχ αξάμ οχούγια;[Περιέχει παρακλήσεις, 24 ευχές υπέρ υγείας, αι Βουλαί του Κυρίου που αναφέρονται στο (βιβλίο) Αμαρτωλών Σωτηρία, ο Εξάψαλμος, το Απόδειπνον και άλλες χρήσιμες προσευχές που πρέπει να διαβάζουν όλοι οι Χριστιανοί πρωί βράδυ];Τα αντίτυπα 2 και 3 με ταξιθετικούς ΚΡΜ 435 και ΚΡΜ 436 είναι ακέφαλα
    1. Προσκυνητάρια
    2. Μαρία, Θεοτόκος