Τουρκικά
Ιστανπολτά: Ματπαάϊ Α. Χ. Μπογιατζιάν, 1896
332 σ.
  • Στο εξώφυλλο ως ημερομηνία έκδοσης έχει το 1897 αντί του 1896 που υπάρχει στην σελίδα τίτλου

Κυριακή Μεκτεπί δερσλερί 1897 σενεσί ιτζούν : ικιντζί τζίλτ (Ιούλιος 1 - Δεκέμβριος 31)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Στο εξώφυλλο ως ημερομηνία έκδοσης έχει το 1897 αντί του 1896 που υπάρχει στην σελίδα τίτλου
    1. Προτεσταντισμός