Ψαλτήριον : γιάνι Νέπι ους Σουλτάν Δαβιδίν Μεζμουρή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Κιοσέογλου, Π. Σ.
  5. Κωνσταντινούπολη [Δέρι Σααδέτ]: Αλέξανδρος Νομισματίδησιν ματπαασηνδά τάπ οληνμήσδηρ, 1895
  6. 301 σ.
    • Πατρικχανέ Εκκλησιαστική Επιτροπησινίν τασδηκή Βέ Μεαρίφ ναζαρέτι δζελιλεσινίν 510 νόμερολου ρουχσατή ιλέ τάπ οληνμήσδηρ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές