Τουρκικά
Δέρι Σααδέτ: Αλέξανδρος Νομισματίδησιν ματπαασηνδά τάπ οληνμήσδηρ, 1895
301 σ.
  • Πατρικχανέ Εκκλησιαστική Επιτροπησινίν τασδηκή Βέ Μεαρίφ ναζαρέτι δζελιλεσινίν 510 νόμερολου ρουχσατή ιλέ τάπ οληνμήσδηρ

Ψαλτήριον : γιάνι Νέπι ους Σουλτάν Δαβιδίν Μεζμουρή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Πατρικχανέ Εκκλησιαστική Επιτροπησινίν τασδηκή Βέ Μεαρίφ ναζαρέτι δζελιλεσινίν 510 νόμερολου ρουχσατή ιλέ τάπ οληνμήσδηρ
    1. Ψαλτήρια