Τουρκικά
206 σ. ; 19 εκ.
  • Μεσχέπι Γεχουδιγενίν πάζη εσράρ σηρλαρηνήν ασικιάρ βέ αλδανμαλαρηνήν ισπατναμεσί ολούπ Γεχουδί μεσχεπινί τέρκ πίρλε, Ορθόδοξος Χριστιάν μεζχεπινί καπούλ ιτμίς ολάν Νεόφυτος νάμ Ιερομόναχοσδαν τεργίπ ολουναράκ, ίπτιδα Εφλακδα Βλάχ λισανηνά, σάνιεν 1834 σενενί Ιστανπολδά Ρούμ λισανινά τάππ ολουνμούς ολαράκ που δεφά γίνε Ιστανπολδά αλεσεβί τούρκδζε λισανινά πίττερδζουμέ, Καϊσερί καριεσί Τάλας χανεδανινδέν ραγπετλού κυρ Μιχαήλ Βασιλειάδης μεσαριφίλε βε Ανέστης Σ. Ευτυχίδης νεζαρετινδέ τάππ ολουνμήσδηρ;[Γράφτηκε από τον Ιερομόναχο Νεόφυτο, ο οποίος εγκατέλειψε την Εβραϊκή Θρησκεία επειδή εξαπατήθηκε, και ασπάστηκε την Χριστιανική Θρησκεία

Ισπάτη Μεσιχιγέ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Μεσχέπι Γεχουδιγενίν πάζη εσράρ σηρλαρηνήν ασικιάρ βέ αλδανμαλαρηνήν ισπατναμεσί ολούπ Γεχουδί μεσχεπινί τέρκ πίρλε, Ορθόδοξος Χριστιάν μεζχεπινί καπούλ ιτμίς ολάν Νεόφυτος νάμ Ιερομόναχοσδαν τεργίπ ολουναράκ, ίπτιδα Εφλακδα Βλάχ λισανηνά, σάνιεν 1834 σενενί Ιστανπολδά Ρούμ λισανινά τάππ ολουνμούς ολαράκ που δεφά γίνε Ιστανπολδά αλεσεβί τούρκδζε λισανινά πίττερδζουμέ, Καϊσερί καριεσί Τάλας χανεδανινδέν ραγπετλού κυρ Μιχαήλ Βασιλειάδης μεσαριφίλε βε Ανέστης Σ. Ευτυχίδης νεζαρετινδέ τάππ ολουνμήσδηρ;[Γράφτηκε από τον Ιερομόναχο Νεόφυτο, ο οποίος εγκατέλειψε την Εβραϊκή Θρησκεία επειδή εξαπατήθηκε, και ασπάστηκε την Χριστιανική Θρησκεία
    1. Δογματικά και αντιρρητικά έργα
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία