Χαζρετί Μαριαμήν : τερδζεμέϊ χαλή βε πικίρ καλμασή ιλέ Θεοτόκος ισιμλενμεσί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Ιγνατιάδης, Ιγνάτιος Κ.
  5. Κωνσταντινούπολη [Δέρισααδετδέ]: "Ανατολή" ματπαασηνδά τάπ οληνμήσδηρ, 1902
  6. γ', 84 σ.
    • Μεαρίφ ναζαρέτι δζελιλεσινίν ρουχσατή ιλέ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές