Τουρκικά
Δέρισααδετδέ: "Ανατολή" ματπαασηνδά τάπ οληνμήσδηρ, 1902
γ', 84 σ.
  • Μεαρίφ ναζαρέτι δζελιλεσινίν ρουχσατή ιλέ

Χαζρετί Μαριαμήν : τερδζεμέϊ χαλή βε πικίρ καλμασή ιλέ Θεοτόκος ισιμλενμεσί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Μεαρίφ ναζαρέτι δζελιλεσινίν ρουχσατή ιλέ
    1. Μαρία, Θεοτόκος