Τουδζδάν Κηζλάρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Montepin, Xavier de, (1826-1902) | Παυλίδης, Θ. Κ.
  5. Κωνσταντινούπολη [Δερί Σααδετδέ]: "Ανατολή" Ματπααασηνδά Ταππ Ιδιλμισδίρ, 1891
  6. 1625 σελ.
    • [Κωνσταντινούπολη: Τυπογραφείο "Ανατολή", 1891]
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές