Σοφός Σολωμωνούν παροιμιαλαρή : βε σερήφ Εκκλησενήν ρουχανιέτ μανεσί Ομολογητής Μαξίμοσουν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Σολομώντας, Βασιλιάς του Ισραήλ, 10ος αι. π.Χ.
  5. Κωνσταντινούπολη [[Κωνσταντινούπολις]]: Ασιτανετέ Πατρικχανετέ ολάν Πασμά χανετέ, 1799
  6. 132 σ.
    • Τουρκί λισανά τερτζουμέ ολουντού Φαζηλετλού Ιερομόναχος. Βε Καϊσερτεκή Ελληνικά σχολειονούν Διδασκάλοσουν Κυρ Γερμανοστάν. Σήμτι γενή πασμαγιά βερηλτεί ορθόδοξος χριστιανλαρήν. Αλλαχά χος ημτάτη σουτακαλερήηλαν
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές