Τουρκικά
Αστανέγι Αλιετέ: Ο Βυζαντινός Οδηγός Πασμαχανεσιντέν, 1844
128 σ.
  • Αχσάμ σαπάχ οκουνατζάκ τεσπιχάτ Ιπατετλέρ κι, Μέσελα Απόδειπνον, βέ Εξάψαλμος, Παναγίανην χαιρετισμοσλαρή, Παράκλησις βέ αζίζ Μετάληψινην Ακολουθίαλαρή ντουρ

Ιπατέτ Ναμέ : γιάνι Χέρ Ορθόδοξος Χριστιάν ολάν κίμσελερήν ουζερινέ βατζίπ βέ φάρζ ολάν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Αχσάμ σαπάχ οκουνατζάκ τεσπιχάτ Ιπατετλέρ κι, Μέσελα Απόδειπνον, βέ Εξάψαλμος, Παναγίανην χαιρετισμοσλαρή, Παράκλησις βέ αζίζ Μετάληψινην Ακολουθίαλαρή ντουρ
    1. Προσευχητάρια
    2. Ακολουθίες